е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-14 / 11.6.2020 г.

"Изграждане на спортни площадки на територията на община Аврен" по обособени позиции Обособена позиция № 1 "Изграждане на комбинирана спортна площадка на открито в ОУ "Св. Климент Охридски" с. Дъбравино, УПИ - IV "за училище" кв. 32, с. Дъбравино, общ. Аврен" Обособена позиция № 2 "Изграждане на спортна площадка и съблекалня в УПИ I-209 за спортен терен в кв. 28 по плана на с. Бенковски, община Аврен - ВТОРИ ЕТАП"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 21.6.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 21.6.2021 г.

Образци № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 21.6.2021 г.

Проекти № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект спортна площадка Бенковски.7z 21.6.2021 г.

Проекти № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект спортна площадка Дъбравино.7z 21.6.2021 г.

Обявление за поръчка № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор проект.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 21.6.2021 г.

Решение за откриване № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 21.6.2021 г.

Решения за промяна и променената документация за участие № / 2.7.2020 г.

Публикувано на: 02.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.pdf 21.6.2021 г.

Решение за прекратяване № / 17.7.2020 г.

Публикувано на: 17.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване на ОП № 2.pdf 21.6.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 28.7.2020 г.

Публикувано на: 28.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за прекратяване на ОП 2.pdf 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 26.8.2020 г.

Публикувано на: 26.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf 21.6.2021 г.

Протокол № / 31.8.2020 г.

Публикувано на: 31.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 21.6.2021 г.

Протокол № / 31.8.2020 г.

Публикувано на: 31.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 21.6.2021 г.

Решение за избор № / 31.8.2020 г.

Публикувано на: 31.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 6.10.2020 г.

Публикувано на: 06.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 21.6.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 6.10.2020 г.

Публикувано на: 06.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 21.6.2021 г.