е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-16 / 19.8.2016 г.

„Извършване на СМР за изграждане на В и К мрежа в ж.к. „Бистрица” в гр. Дупница“.

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333338353137
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 22.8.2016 г.

Публикувано на: 22.08.2016 г.
Коментар: Документация, образци и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация и приложения.rar 21.6.2021 г.

Други документи № / 22.8.2016 г.

Публикувано на: 22.08.2016 г.
Коментар: Проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 VODOPROVOD.rar 21.6.2021 г.

Решение за откриване № 29 / 22.8.2016 г.

Публикувано на: 22.08.2016 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.vodoprovod.pdf 21.6.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-117 / 22.8.2016 г.

Публикувано на: 22.08.2016 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl.vodoprovod.pdf 21.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 26-00-1624(1) / 12.9.2016 г.

Публикувано на: 12.09.2016 г.
Коментар: Разяснение -отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) otgovor 1.pdf 21.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 26-00-1625(1) / 12.9.2016 г.

Публикувано на: 12.09.2016 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) otgovor 2.pdf 21.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 26-00-1628(1) / 12.9.2016 г.

Публикувано на: 12.09.2016 г.
Коментар: Разяснение - отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) otovor 3.pdf 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Коментар: Съобщение за прекратяване на обществената поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobsht.pdf.pdf 21.6.2021 г.

Решение за прекратяване № 33 / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Коментар: Решение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh.33.pdf.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 42-01-117-(1) / 26.9.2016 г.

Публикувано на: 26.09.2016 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка - прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl.prekr.vik.pdf 21.6.2021 г.