е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Събиране на оферти с обява ОБП-27 / 3.11.2017 г.

Изработване на инвестиционни проекти за обекти на територията на Община Аврен

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.2.2023 г.
Файлове актуални към: 2.2.2023 г.

Документация за участие № / 3.11.2017 г.

Публикувано на: 03.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания.pdf 2.2.2023 г.

Техническа спецификация /задание № / 3.11.2017 г.

Публикувано на: 03.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 2.2.2023 г.

Образци № / 3.11.2017 г.

Публикувано на: 03.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci_proektirane.doc 2.2.2023 г.

Обява № / 3.11.2017 г.

Публикувано на: 03.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 2.2.2023 г.

Други документи № / 3.11.2017 г.

Публикувано на: 03.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 скици.rar 2.2.2023 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 10.11.2017 г.

Публикувано на: 10.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 2.2.2023 г.

Протокол № / 22.11.2017 г.

Публикувано на: 22.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 2.2.2023 г.

Договори за изпълнение № / 4.12.2017 г.

Публикувано на: 04.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 2.2.2023 г.