е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 365 / 24.4.2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет : "Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: "Обновяване на площадно и парково пространство в гр. Угърчин, с. Лесидрен и с. Кирчево"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.6.2018 г.
Файлове актуални към: 22.6.2018 г.

Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 24.4.2018 г.

Стойност: 25 000,00 лв.
Коментар: Обява №365 от 24.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3.pdf 22.6.2018 г.

Документация за участие № / 24.4.2018 г.

Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие обява.pdf 22.6.2018 г.

Образци за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 24.4.2018 г.

Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци обява.doc 22.6.2018 г.

Други документи № / 24.4.2018 г.

Коментар: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SKM_C224e18042416050.pdf 22.6.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № / 25.4.2018 г.

Коментар: Разяснение №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение №1_250418.pdf 22.6.2018 г.

Други документи № / 25.4.2018 г.

Коментар: Скици от кадастралната карта за поземлени имоти с идентификатор 75054.900.2278, 75054.900.2298, 36943.500.552, 43325.500.476
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Скици.pdf 22.6.2018 г.

Заповед за удължаване срок (на осн. чл.188, ал.2 от ЗОП) № / 3.5.2018 г.

Коментар: Заповед №373/03.05.2018 г за удължаване на срока за получаване на оферти за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед срок.pdf 22.6.2018 г.

Заповед за удължаване срок (на осн. чл.188, ал.2 от ЗОП) № / 3.5.2018 г.

Коментар: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на срок за получаване на оферти.pdf 22.6.2018 г.

Протокол/доклад № / 15.5.2018 г.

Коментар: Протокол на осн.чл.97, ал.4 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ .pdf 22.6.2018 г.

Договори за изпълнение № / 14.6.2018 г.

Коментар: Договор за изпълнение №40-113_04.06.2018 г
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР_Геоцвет.pdf 22.6.2018 г.