е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2017-0001 / 19.4.2017 г.

"Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на площадно и парково пространство в с. Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333435333332
ОП актуална към: 18.1.2018 г.
Файлове актуални към: 18.1.2018 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 494/24.04.2017 / 24.4.2017 г.

Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 18.1.2018 г.

Обявление за обществена поръчка № / 24.4.2017 г.

Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 18.1.2018 г.

Други документи № / 24.4.2017 г.

Коментар: образец №7.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образец №7.1. KSS.xls 18.1.2018 г.

Други документи № / 24.4.2017 г.

Коментар: образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци за попълване.docx 18.1.2018 г.

Други документи № 28/22.11.2016 / 24.4.2017 г.

Коментар: Разрешение за строеж
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РС №28 от 22.11.2016.pdf 18.1.2018 г.

Други документи № / 24.4.2017 г.

Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Инвестиционен проект.rar 18.1.2018 г.

Документация за участие № / 24.4.2017 г.

Стойност: 154 166,70 лв.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация за участие.pdf 18.1.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение № 512/28.04.2017 / 28.4.2017 г.

Коментар: Решение №512/28.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 512 от 28.04.2017 г..pdf 18.1.2018 г.

Протокол/доклад № 1 / 8.6.2017 г.

Коментар: протокол №1 (чл.54, ал.8 от ППЗОП)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 за ПК.pdf 18.1.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 14.6.2017 г.

Коментар: съобщение цени (чл.57, ал.3 от ППЗОП)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение цени.pdf 18.1.2018 г.

Решение за определяне на изпълнител № 713/21.06.2017 г. / 21.6.2017 г.

Коментар: Решение №713/21.06.2017 г. за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 18.1.2018 г.

Протокол/доклад № 2/14.06.2017 г. / 21.6.2017 г.

Коментар: протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 18.1.2018 г.

Протокол/доклад № 3/19.06.2017 г. / 21.6.2017 г.

Коментар: протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 18.1.2018 г.

Договори за изпълнение № 15-113/18.07.2017 г. / 20.7.2017 г.

Коментар: Договор №15-113/18.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 18.1.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 797018/20.07.2017 г. / 20.7.2017 г.

Коментар: Обявление за възложена поръчка №797018/20.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 18.1.2018 г.