е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-14 / 8.4.2019 г.

Пазарна консултация с премет: "УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Технически спецификации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Надзор села.rar 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Образец Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение.docx 21.6.2021 г.

Документация за участие № 42-00-77 / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Покана до заинтересованите лица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.1.pdf 21.6.2021 г.