е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-26 / 1.4.2016 г.

"Изработване на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор за Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Никопол с цел кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Други документи № 12-26 / 1.4.2016 г.

Публикувано на: 01.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление ID 725029.pdf 21.6.2021 г.

Решения за откриване № 12-26 / 1.4.2016 г.

Публикувано на: 01.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение ID 725026.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-26 / 1.4.2016 г.

Публикувано на: 01.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-26 / 15.6.2016 г.

Публикувано на: 15.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за отваряне на ценови оферти.jpg 21.6.2021 г.

Други документи № 12-26 / 28.6.2016 г.

Публикувано на: 28.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 12-26 / 28.6.2016 г.

Публикувано на: 28.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 12-26 / 28.6.2016 г.

Публикувано на: 28.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 12-26 / 28.6.2016 г.

Публикувано на: 28.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 4.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 12-26 / 28.6.2016 г.

Публикувано на: 28.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение 224 23.06.2016.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-26 / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №193.pdf 21.6.2021 г.

Информация за сключен договор по чл. 7 ,т. 5 или 6 от ЗОП № 12-26 / 22.8.2016 г.

Публикувано на: 22.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 12-26-1.fed 21.6.2021 г.

Други документи № 12-26 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение 1.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 12-26 / 6.6.2018 г.

Публикувано на: 06.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение 2.pdf 21.6.2021 г.