е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0012 / 9.5.2018 г.

"Доставка на хранителни стоки за нуждите на Община Угърчин за срок от 2 години по 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия Обособена позиция № 2: Зеленчукови консерви, захарни изделия и други хранителни стоки Обособена позиция № 3: Месо, месни произведения, риба и рибни продукти Обособена позиция № 4: Мляко, млечни произведения и яйца Обособена позиция № 5: Плодове и зеленчуци

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL
ОП актуална към: 22.6.2018 г.
Файлове актуални към: 22.6.2018 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № / 12.5.2018 г.

Стойност: 372 875,60 лв.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕшение откриване храни.pdf 22.6.2018 г.

Обявление за обществена поръчка № / 12.5.2018 г.

Стойност: 372 875,60 лв.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление храни.pdf 22.6.2018 г.

Документация за участие № / 12.5.2018 г.

Коментар: Документация участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация храни.pdf 22.6.2018 г.

Други документи № / 12.5.2018 г.

Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request 5ОП.zip 22.6.2018 г.

Други документи № / 12.5.2018 г.

Коментар: Образци за участие в обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) О Б Р А З Ц И.doc 22.6.2018 г.

Протокол/доклад № / 18.6.2018 г.

Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол №1_храни.pdf 22.6.2018 г.