е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-1 / 22.1.2020 г.

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинско предприятие "Социални услуги - Ивайловград" и на Община Ивайловград по две обособени позиции" Обособена позиция №1 - "Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинско предприятие "Социални услуги - Ивайловград"; Обособена позиция №2 - "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Ивайловград, във връзка с обществена трапезария за бенефициенти, финансирана от Фонд "Социална закрила";

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване храни.pdf 21.6.2021 г.

Обявление № 2 / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление храни.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 2.3.2020 г.

Публикувано на: 02.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление храни.pdf 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 5.3.2020 г.

Публикувано на: 05.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление храни.pdf 21.6.2021 г.

Протокол № 7 / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол Храни.pdf 21.6.2021 г.

Протокол № 8 / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 храни.pdf 21.6.2021 г.

Протокол № 9 / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 21.6.2021 г.

Доклад № 10 / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад Храни.pdf 21.6.2021 г.

Решение за класиране № 11 / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-14 от 19.03.2020 г..pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 12.5.2020 г.

Публикувано на: 12.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 12.5.2020 г.

Публикувано на: 12.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2.pdf 21.6.2021 г.

Обявление № 14 / 12.5.2020 г.

Публикувано на: 12.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за скл. договор.pdf 21.6.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 15 / 15.2.2021 г.

Публикувано на: 15.02.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за приключен договор ОП2.pdf 21.6.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 16 / 9.3.2021 г.

Публикувано на: 09.03.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен храни.pdf 21.6.2021 г.