е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2016-0010 / 7.9.2016 г.

"Доставка на горива за зареждане на автомобили и друга техника собственост на Община Угърчин, Ловешка област, чрез използване на карти за безналично плащане"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333339303537
ОП актуална към: 18.1.2018 г.
Файлове актуални към: 18.1.2018 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 1121/13.09.2016 г. 749025 / 15.9.2016 г.

Стойност: 193 000,00 лв.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение откриване.pdf 18.1.2018 г.

Обявление за обществена поръчка № 749026/15.09.2016 г. / 15.9.2016 г.

Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 18.1.2018 г.

Документация за участие № / 15.9.2016 г.

Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация.pdf 18.1.2018 г.

Други документи № / 15.9.2016 г.

Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци за попълване.docx 18.1.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № 5069/1909.2016 г. / 19.9.2016 г.

Коментар: разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsneniq goriva.pdf 18.1.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 12.10.2016 г.

Коментар: съобщение за отваряне на плик Предлагани ценови параметри"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение цени.pdf 18.1.2018 г.

Протокол/доклад № 1/10.10.2016 г. / 21.10.2016 г.

Коментар: протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 18.1.2018 г.

Протокол/доклад № 2/12.10.2016 г. / 21.10.2016 г.

Коментар: протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 18.1.2018 г.

Протокол/доклад № 3/18.10.2016 г. / 21.10.2016 г.

Коментар: протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 18.1.2018 г.

Протокол/доклад № / 21.10.2016 г.

Коментар: доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 18.1.2018 г.

Решение за определяне на изпълнител № 1350/19.10.2016 г. / 21.10.2016 г.

Коментар: решение изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение изпълнител.pdf 18.1.2018 г.

Договори за изпълнение № 73-114/23.11.2016 г. / 25.11.2016 г.

Коментар: договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 18.1.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 759679/25.11.2016 г. / 25.11.2016 г.

Коментар: обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 18.1.2018 г.