е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Пазарна консултация ПК-3 / 8.7.2019 г.

Пазарни консултации за "Упражняване на строителен надзор по време на строителство на обект "Закриване и рекултивация на съществуващо сметище гр. Болярово""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.7.2021 г.
Файлове актуални към: 24.7.2021 г.

Пазарни консултации № 1 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 24.7.2021 г.

Техническа спецификация № 2 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 24.7.2021 г.

Образци на документи № 3 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Оферта.doc 24.7.2021 г.

Технически проект № 4 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект ДЕПО - Част 1.rar 24.7.2021 г.

Технически проект № 5 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект депо - част 2.rar 24.7.2021 г.

Технически проект № 6 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТ ДЕПО - част 3.rar 24.7.2021 г.

Решение за класиране на участници № 7 / 24.7.2019 г.

Публикувано на: 24.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 24.7.2021 г.

Други документи № 8 / 24.7.2019 г.

Публикувано на: 24.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАФАИЛОВ КОНСУЛТ ЕООД.pdf 24.7.2021 г.

Други документи № 9 / 24.7.2019 г.

Публикувано на: 24.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОСТАР ЕООД.pdf 24.7.2021 г.

Други документи № 10 / 24.7.2019 г.

Публикувано на: 24.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АД.pdf 24.7.2021 г.