е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-6 / 9.4.2020 г.

"Доставка на топъл обяд-кетърнг до дома на потребителя по предварително направена заявка от Община Сунгурларе по проект "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.3.2022 г.
Файлове актуални към: 20.3.2022 г.

Документация за участие № 1 / 9.4.2020 г.

Публикувано на: 09.04.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация_TO.doc 20.3.2022 г.

Документация за участие № 2 / 9.4.2020 г.

Публикувано на: 09.04.2020 г.
Коментар: Ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ценова оферта.doc 20.3.2022 г.

Документация за участие № 3 / 9.4.2020 г.

Публикувано на: 09.04.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект-на-договор_TO.doc 20.3.2022 г.

Други документи № 4 / 9.4.2020 г.

Публикувано на: 09.04.2020 г.
Коментар: Покана до участник
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана.pdf 20.3.2022 г.

Договори за изпълнение № 5 / 21.4.2020 г.

Публикувано на: 21.04.2020 г.
Коментар: Договор с изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Изпълнител.pdf 20.3.2022 г.