е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-4 / 9.5.2018 г.

Изпълнение на СМР на обект "Текущ ремонт на улична мрежа в Община Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Обява № РД 9100 - 32/10.05.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 2. / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация; Образци на документи; Проект на договор;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 21.6.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 3. / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Информация ID 9075864 за публикувана в профила на купувача обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация обява.PDF 21.6.2021 г.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 4. / 29.5.2018 г.

Публикувано на: 29.05.2018 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 34/29.05.2018г. за удължаване срока за получаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срок.pdf 21.6.2021 г.

Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 5. / 29.5.2018 г.

Публикувано на: 29.05.2018 г.
Коментар: Информация за удължаване на срок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация удължаване на срок.PDF 21.6.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6. / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 215/04.06.2018 г. на Заместник -Кметa на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 21.6.2021 г.

Договор № 7. / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Коментар: Договор рег. № 20-61/15.06.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 21.6.2021 г.

Приложения към договор № 8. / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Коментар: Приложения към договор рег. № 20-61/15.06.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения към договор.pdf 21.6.2021 г.