е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-69 / 14.3.2018 г.

"ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГРАД КАРНОБАТ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 1060 /ІІІ - 5391/ АСПАРУХОВО - СЪРНЕВО - ЧЕРКОВО - ЕКЗАРХ АНТИМОВО - СМОЛНИК"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Решение № 1. / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Коментар: Rehenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 21.6.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Коментар: Obyavlenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обвявление за поръчка.pdf 21.6.2021 г.

Документация № 3. / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Коментар: Dokumentacia
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 21.6.2021 г.

Образци № 4. / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Коментар: Obrazci
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 21.6.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 6. / 4.4.2018 г.

Публикувано на: 04.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение.pdf 21.6.2021 г.

Протокол № 7. / 30.4.2018 г.

Публикувано на: 30.04.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 21.6.2021 г.

Протокол № 8. / 21.5.2018 г.

Публикувано на: 21.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 21.6.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 9. / 21.5.2018 г.

Публикувано на: 21.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 21.6.2021 г.

Протокол № 17. / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_5.pdf 21.6.2021 г.

Протокол № 10. / 5.6.2018 г.

Публикувано на: 05.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 21.6.2021 г.

Решение № 11. / 5.6.2018 г.

Публикувано на: 05.06.2018 г.
Коментар: Решение за определяне на изпълнители
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнители.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 12. / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Договор Пътстрой Бургас ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Пътстрой Бургас.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 13. / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка Пътстрой.pdf 21.6.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 5. / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Dop. razyasnenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допл. Разяснения.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 14. / 23.8.2018 г.

Публикувано на: 23.08.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Изпълнен договор Пътстрой.pdf 21.6.2021 г.

Протокол № 15. / 3.10.2018 г.

Публикувано на: 03.10.2018 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 4.pdf 21.6.2021 г.

Решение № 16. / 15.10.2018 г.

Публикувано на: 15.10.2018 г.
Коментар: Решение РД 691 за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № РД 691 за избор на изпълнител.pdf 21.6.2021 г.

Решение № 18. / 10.6.2019 г.

Публикувано на: 10.06.2019 г.
Коментар: Решение РД 326 за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение РД 326.pdf 21.6.2021 г.

Решение № 19. / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Коментар: Решение РД-490 за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РД-490.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 20. / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Договор Брилянт Слънчев бряг ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Брилянт Слънчев бряг ООД.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 21. / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Обявление възложена поръчка Брилянт Слънчев бряг ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление възложена поръчка Брилянт.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 22. / 29.9.2020 г.

Публикувано на: 29.09.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavlenie za priklyuchvane dogovor.pdf 21.6.2021 г.