е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-4 / 26.3.2015 г.

"Доставка на един брой товарен автомобил - самосвал"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.7.2021 г.
Файлове актуални към: 24.7.2021 г.

Публична покана № 1 / 26.3.2015 г.

Публикувано на: 26.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публична покана.pdf 24.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 26.3.2015 г.

Публикувано на: 26.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 24.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 7.4.2015 г.

Публикувано на: 07.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за прекратяване на процедурата от дата 07.04.2015г..doc 24.7.2021 г.