е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Събиране на оферти с обява ОБП-12 / 29.5.2020 г.

"Доставка на един брой употребяван сметосъбиращ автомобил за нуждите на Община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Други документи № / 29.5.2020 г.

Публикувано на: 29.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор - проект.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 29.5.2020 г.

Публикувано на: 29.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания.pdf 21.6.2021 г.

Обява № / 29.5.2020 г.

Публикувано на: 29.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 21.6.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 29.5.2020 г.

Публикувано на: 29.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) технически спецификации.pdf 21.6.2021 г.

Образци № / 29.5.2020 г.

Публикувано на: 29.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 21.6.2021 г.

Други документи № / 29.5.2020 г.

Публикувано на: 29.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № / 29.5.2020 г.

Публикувано на: 29.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срок.pdf 21.6.2021 г.

Протокол № / 17.7.2020 г.

Публикувано на: 17.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 6.8.2020 г.

Публикувано на: 06.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 21.6.2021 г.