е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-6 / 23.8.2019 г.

"Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект "Изграждане на мултифункционално спортно игрище, УПИ - XXI, кв. 21, гр. Болярово, общ. Болярово "

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.7.2021 г.
Файлове актуални към: 24.7.2021 г.

Инф. за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № 1 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана в профила на купувача обява.pdf 24.7.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 2 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП.pdf 24.7.2021 г.

Техническа спецификация № 3 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо задание СМР Болярово спорт в.01.doc 24.7.2021 г.

Образци на документи № 4 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения за попълване СМР Болярово спорт в.01.doc 24.7.2021 г.

Образци на документи № 5 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор СМР Болярово спорт в.01.doc 24.7.2021 г.

Образци на документи № 6 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 3.1. КСС СМР Болярово спорт в.01.xls 24.7.2021 г.

Технически проект № 7 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект.rar 24.7.2021 г.

Инф. за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - удължаване № 8 / 2.9.2019 г.

Публикувано на: 02.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - удължаване, публикувана на 02.09.2019г..pdf 24.7.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 9 / 8.11.2019 г.

Публикувано на: 08.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ ОТ ДАТА 08.11.2019Г..pdf 24.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 10.12.2019 г.

Публикувано на: 10.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ~$ДОГОВОР № 69 от 05.12.2019г..pdf 24.7.2021 г.