е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0016 / 2.7.2018 г.

"Строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, дюкер и довеждащ колектор на територията на община Угърчин по две обособени позиции" Обособена позиция № 1: "Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с капацитет 3000 еж на територията на община Угърчин" Обособена позиция № 2: "Изграждане на канализационна мрежа за обект: "Главен колектор II (в дясно на река Каменица)" и "Връзка на главен колектор II с главен колектор I"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538373731
ОП актуална към: 23.10.2018 г.
Файлове актуални към: 23.10.2018 г.

Други документи № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Проект: Канализация Гл.колектор II ( в дясно на река Каменица)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект Гл.колектор II (в дясно на река Каменица).pdf 23.10.2018 г.

Други документи № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Проект: Канализация Връзка на гл.колектор II с гл.колектор I
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект Връзка Гл.колектор II с гл.колектор I.pdf 23.10.2018 г.

Други документи № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Проект: ПСОВ с капацитет 3000 еж
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти.rar 23.10.2018 г.

Други документи № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ.rar 23.10.2018 г.

Обявление за обществена поръчка № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_ОП16.pdf 23.10.2018 г.

Документация за участие № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация ОП16.pdf 23.10.2018 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_ОП16.pdf 23.10.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.7.2018 г.

Публикувано на: 20.07.2018 г.
Коментар: Разяснение №2 по чл.33, ал.2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения №2.pdf 23.10.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.7.2018 г.

Публикувано на: 20.07.2018 г.
Коментар: Разяснение №1 по чл.33, ал.2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения по чл.33, ал.2 от ЗОП.pdf 23.10.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № / 26.7.2018 г.

Публикувано на: 26.07.2018 г.
Коментар: Разяснение №3 по чл.33, ал.2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение_3_0017.pdf 23.10.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № / 1.8.2018 г.

Публикувано на: 01.08.2018 г.
Коментар: Разяснение №4 по чл.33, ал.2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение №4_ПСОВ.pdf 23.10.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение № / 4.8.2018 г.

Публикувано на: 04.08.2018 г.
Коментар: Решение за одобряване на изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕшение изменение_ПСОВ.pdf 23.10.2018 г.