е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-13 / 26.7.2019 г.

"Изграждане на физкултурен салон към СУ "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Синдел, община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 21.6.2021 г.

Решение за откриване № / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 21.6.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 21.6.2021 г.

Проекти № / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инвестиционен проект - Физкултурен салон в с. Синдел.pdf 21.6.2021 г.

Обявление за поръчка № / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Пазарни консултации.7z 21.6.2021 г.

Други документи № / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 21.6.2021 г.

Образци № / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 21.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 12.8.2019 г.

Публикувано на: 12.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения.pdf 21.6.2021 г.

Проекти № / 12.8.2019 г.

Публикувано на: 12.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инвестиционен проект част ОВиК.pdf 21.6.2021 г.

Протокол № / 21.8.2019 г.

Публикувано на: 21.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 3.9.2019 г.

Публикувано на: 03.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 21.6.2021 г.

Протокол № / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 21.6.2021 г.

Протокол № / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 21.6.2021 г.

Решение за избор № / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 21.6.2021 г.

Решение за прекратяване № / 1.11.2019 г.

Публикувано на: 01.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване на процедура.pdf 21.6.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 25.11.2019 г.

Публикувано на: 25.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за прекратяване.pdf 21.6.2021 г.