е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-81 / 23.2.2018 г.

"Ремонтни работи на общинската улична и пътна мрежа в Община Ивайловград през 2018 година"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 23.2.2018 г.

Публикувано на: 23.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 21.6.2021 г.

Обявление № 2 / 23.2.2018 г.

Публикувано на: 23.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 23.2.2018 г.

Публикувано на: 23.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 21.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 23.2.2018 г.

Публикувано на: 23.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация пътища 2018.pdf 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление отваряне на ценови оферти-пътища.pdf 21.6.2021 г.

Протокол № 6 / 20.4.2018 г.

Публикувано на: 20.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 21.6.2021 г.

Протокол № 7 / 20.4.2018 г.

Публикувано на: 20.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 21.6.2021 г.

Решение за класиране № 8 / 20.4.2018 г.

Публикувано на: 20.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-10.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Д-39.pdf 21.6.2021 г.

Обявление № 10 / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление общински пътища.pdf 21.6.2021 г.

Обявление № 11 / 20.2.2019 г.

Публикувано на: 20.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление пътища.pdf 21.6.2021 г.