е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-2 / 9.1.2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: "Регионално депо за неопасни отпадъци - Дупница", в землищата на с. Джерман и с. Грамаде, съдържащ ПУП и инвестиционен проект"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Обявление за ОП № / 9.1.2018 г.

Публикувано на: 09.01.2018 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva DEPO.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № / 9.1.2018 г.

Публикувано на: 09.01.2018 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) МЕТОДИКА ПУП и Работен проект .pdf 21.6.2021 г.

Други документи № / 9.1.2018 г.

Публикувано на: 09.01.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на Договор ПУП и Работен проект ДЕПО.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № / 9.1.2018 г.

Публикувано на: 09.01.2018 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци ПУП и Работен проект ДЕПО.docx 21.6.2021 г.

Други документи № / 9.1.2018 г.

Публикувано на: 09.01.2018 г.
Коментар: Информация за публикувана обява в АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf.publ.obqva.depo.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № / 9.1.2018 г.

Публикувано на: 09.01.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация ДЕПО.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Информация за удължаване срока за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инф.удъл.срок.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 2.2.2018 г.

Публикувано на: 02.02.2018 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_raboten proekt.26.01.18.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.3.2019 г.

Публикувано на: 27.03.2019 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor s prilojeniq.rar 21.6.2021 г.