е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-7 / 12.4.2016 г.

"Доставка на оборудване за нуждите на Община Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Публична покана № 1 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публична покана.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доставка компютри община Болярово.doc 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 15.4.2016 г.

Публикувано на: 15.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 21.6.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 4 / 11.5.2016 г.

Публикувано на: 11.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 19.5.2016 г.

Публикувано на: 19.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №59 от дата 19.05.2016г..pdf 21.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 25.5.2016 г.

Публикувано на: 25.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ - 25.05.2016г..doc 21.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 23.6.2016 г.

Публикувано на: 23.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ - 23.06.2016г..doc 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 23.6.2016 г.

Публикувано на: 23.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договора от дата 23.06.2016г..doc 21.6.2021 г.