е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-2 / 6.1.2020 г.

Упражняване на авторски надзор при строителството на обект: "Реконструкция на улици в гр. Кресна: "Яне Сандански" от о.т.131 до о.т.1, "Влахински езера" от о.т.157 до о.т.149, "Пирин" от о.т.130 до о.т.136, "Спартак" от о.т.153 до о.т.151 и "Цар Самуил" от о.т.131 до о.т.135; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул."Яне Сандански" от о.т.131 до о.т.1, ул."Спартак" от о.т.153 до о.т.151, ул."Цар Самуил" от о.т.131 до о.т.135"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.7.2021 г.
Файлове актуални към: 24.7.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 6.1.2020 г.

Публикувано на: 06.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) улици.pdf 24.7.2021 г.

Документация за участие № / 6.1.2020 г.

Публикувано на: 06.01.2020 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техн. спецификация.pdf 24.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.1.2020 г.

Публикувано на: 16.01.2020 г.
Коментар: договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) imgAB95.pdf 24.7.2021 г.