е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-6 / 30.11.2017 г.

"ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.7.2021 г.
Файлове актуални към: 24.7.2021 г.

Решение № 1 / 30.11.2017 г.

Публикувано на: 30.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 24.7.2021 г.

Обявление № 2 / 30.11.2017 г.

Публикувано на: 30.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 24.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 30.11.2017 г.

Публикувано на: 30.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация-2017.doc 24.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 19.1.2018 г.

Публикувано на: 19.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 24.7.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 5 / 31.1.2018 г.

Публикувано на: 31.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 от дата 11.01.2018.pdf 24.7.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 6 / 31.1.2018 г.

Публикувано на: 31.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2 от дата 19.01.2018г..pdf 24.7.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 7 / 31.1.2018 г.

Публикувано на: 31.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 от дата 31.01.2018.pdf 24.7.2021 г.

Доклад от работата на комисията № 8 / 31.1.2018 г.

Публикувано на: 31.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад за резултатите от работата на комисията, утвърден на 31.01.2018г..pdf 24.7.2021 г.

Решение за класиране на участници № 9 / 31.1.2018 г.

Публикувано на: 31.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците от дата 31.01.2018.pdf 24.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 6.3.2018 г.

Публикувано на: 06.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР №13 от дата 26.02.2018г..PDF 24.7.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА № 11 / 6.3.2018 г.

Публикувано на: 06.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка Договор №13 от дата 26.02.2018.pdf 24.7.2021 г.

Други документи № 12 / 9.4.2020 г.

Публикувано на: 09.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Анекс № 1 от 31.12.2019г..pdf 24.7.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 13 / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на Договор.pdf 24.7.2021 г.