е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-4 / 16.3.2020 г.

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: ,,Реконструкция и модернизация на Канализационна помпена станция при Рибарско селище, УПИ XXXI- 156, кв. 248, град Бяла, обл. Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 17.3.2020 г.

Публикувано на: 17.03.2020 г.
Коментар: Обява изх. № РД 9100 - 21/17.03.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 2. / 17.3.2020 г.

Публикувано на: 17.03.2020 г.
Коментар: Документация за участие в т.ч. Техническа спецификация, образци за попълване и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 21.6.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 3. / 17.3.2020 г.

Публикувано на: 17.03.2020 г.
Коментар: Информация за публикувана обява изх. № РД 2400 - 213/17.03.2020г. ; ID 9097235
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация обява.PDF 21.6.2021 г.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 4. / 31.3.2020 г.

Публикувано на: 31.03.2020 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 24/31.03.2020г. за удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срок.pdf 21.6.2021 г.

Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 5. / 31.3.2020 г.

Публикувано на: 31.03.2020 г.
Коментар: Информация изх. № РД 2400 - 246/31.03.2020г. ID9097817 за удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на срок.PDF 21.6.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6. / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 253/08.04.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 7. / 17.6.2020 г.

Публикувано на: 17.06.2020 г.
Коментар: Договор рег. № 20-111/17.06.2020г. и приложенията към него (техническа спецификация; техническо приложение; ценово предложение;)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 21.6.2021 г.