е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0013 / 17.5.2018 г.

"Изпълнение на СМР - рехабилитация, основен и текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа на територията на община Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333537333330
ОП актуална към: 22.6.2018 г.
Файлове актуални към: 22.6.2018 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № / 18.5.2018 г.

Стойност: 8 000 000,00 лв.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение пътища.pdf 22.6.2018 г.

Обявление за обществена поръчка № / 18.5.2018 г.

Стойност: 8 000 000,00 лв.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление пътища.pdf 22.6.2018 г.

Документация за участие № / 18.5.2018 г.

Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие пътища.pdf 22.6.2018 г.

Други документи № / 18.5.2018 г.

Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request СМР__Рамково.zip 22.6.2018 г.

Други документи № / 18.5.2018 г.

Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци за попълване_ .docx 22.6.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № / 31.5.2018 г.

Коментар: Разяснение №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение №1_пътища.pdf 22.6.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение № / 4.6.2018 г.

Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация_пътища.pdf 22.6.2018 г.