е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-27 / 30.4.2019 г.

Обява с предмет: "Изработка и доставка на вертрикална сигнализация и полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на община Дупница" по две обособени позиции.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проект на Договор за ОП - 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на Договор пътна маркировка ОП - 1.docx 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проект на Договор за ОП - 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на Договор пътна маркировка ОП - 2.docx 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Инфо. за публ. Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфо публ. обява.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 42-01-79 / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: ОБЯВА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВА.pdf 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-109 / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Съобщение за прекратяване на обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение прекратяване.pdf 21.6.2021 г.