е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-10 / 30.7.2019 г.

"Аварийна подмяна на водопровод и сградни отклонения по централната улица на село Замфир, част от общински път MON 2136 /III-114/-Лом, Сталийска махала/-Трайково-Замфир-Лом, кв. Младеново-/II-81/, община Лом ".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: решение за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE_S_10.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: решение АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE_S_10_AOP.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_S_10.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Покана Каро трейдинг
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pokana_KAROTREIDING.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 5 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Покана ивкомплект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pokana_IVKOMPLEKT.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 6 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Покана Люник
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pokana_LUNIK.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 7 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci_dogovarqane.zip 21.6.2021 г.

Документация за участие № 8 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_dogovarqne.docx 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 14.8.2019 г.

Публикувано на: 14.08.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 14.8.2019 г.

Публикувано на: 14.08.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 14.8.2019 г.

Публикувано на: 14.08.2019 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 14.8.2019 г.

Публикувано на: 14.08.2019 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_4_.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 14.8.2019 г.

Публикувано на: 14.08.2019 г.
Коментар: Протокол 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_5_.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 14.8.2019 г.

Публикувано на: 14.08.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad_.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 15 / 14.8.2019 г.

Публикувано на: 14.08.2019 г.
Коментар: Решение 21
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_21_.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_177_.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 17 / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazl_por_S_10.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 18 / 19.9.2019 г.

Публикувано на: 19.09.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikliuchil dogovor.pdf 21.6.2021 г.