е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-4 / 9.5.2019 г.

"Упражняване на авторски надзор при извършването на ремонт на сградата на Средно общообразователно училище "Св. Паисий Хилендарски" гр. Кресна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2022 г.
Файлове актуални към: 18.1.2022 г.

Договори за изпълнение № / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) imgE165.pdf 18.1.2022 г.

Решение за откриване на процедура № / 9.5.2019 г.

Публикувано на: 09.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) сградата.pdf 18.1.2022 г.

Документация за участие № / 9.5.2019 г.

Публикувано на: 09.05.2019 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа специф. авторски надзор сграда.docx 18.1.2022 г.