е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка 42-01-294 / 17.12.2013 г.

Прекратяване на ОП: „Изпълнение на техническа помощ за управление на инвестиционен проект: „Реконструкция, модернизация и разширение на ГПСОВ – Дупница и доизграждане на канализационната мрежа” - УИН 00418-2013-0039

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение за прекратяване № 29 / 17.11.2015 г.

Публикувано на: 17.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prekr.pdf 30.7.2021 г.