е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-3 / 13.5.2019 г.

"Упражняване на авторски надзор при извършването на ремонт на прилежащото пространство в двора на Средно общообразователно училище "Св. Паисий Хилендарски" гр. Кресна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.4.2020 г.
Файлове актуални към: 2.4.2020 г.

Решение за откриване на процедура № / 9.5.2019 г.

Публикувано на: 09.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) прилежащо.pdf 2.4.2020 г.