е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публична покана ЗОП-ПП-12 / 23.10.2015 г.

"Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-63 мм) с дебелина 15 см в община Брусарци"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПП-12 / 5 / 17.11.2015 г.

Публикувано на: 17.11.2015 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор - Трошен камък.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПП-12 / 4 / 6.11.2015 г.

Публикувано на: 06.11.2015 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2015 - Трошен камък.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-12 / ПП-11-71 / 1 / 23.10.2015 г.

Публикувано на: 23.10.2015 г.
Коментар: Публична покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) АОП ПП - Трошен камък.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-12 / 3 / 23.10.2015 г.

Публикувано на: 23.10.2015 г.
Коментар: Техническа спеификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Тех. спецификация - Трошен камък.doc 30.7.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-12 / 2 / 23.10.2015 г.

Публикувано на: 23.10.2015 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 30.7.2021 г.