е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-29 / 21.8.2018 г.

Събиране на оферти с обява №12/21.08.2018г. "Строително-монтажни/ремонтни работи на обект: "Осигуряване на достъпна среда в сградата на общинска администрация Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 18.9.2018 г.

Публикувано на: 18.09.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за СМР № 93 от 14,09,2018г..pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 12.9.2018 г.

Публикувано на: 12.09.2018 г.
Коментар: Заповед за утвърждаване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед за утвърждаване на протокол.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 12.9.2018 г.

Публикувано на: 12.09.2018 г.
Коментар: Протокол за предаване на протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протокол.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 12.9.2018 г.

Публикувано на: 12.09.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 28.11.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 5.9.2018 г.

Публикувано на: 05.09.2018 г.
Коментар: Информация за удължаване на срок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за удължаване на срок.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 1 / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 28.11.2021 г.