е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Пазарни консултации ПК-3 / 10.4.2020 г.

"Изработване на Носии"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Заповед избор № 4. / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Заповед № РД 0700 - 266/15.04.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед референтна стойност.pdf 20.6.2021 г.

Оферти № 3. / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 392/14..04.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта Кооперация Галатея-Варна.pdf 20.6.2021 г.

Образец на оферта № 2. / 10.4.2020 г.

Публикувано на: 10.04.2020 г.
Коментар: Образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец на оферта.doc 20.6.2021 г.

Покана за пазарни консултации № 1. / 10.4.2020 г.

Публикувано на: 10.04.2020 г.
Коментар: Покана изх. № РД 9100 -25/10.04.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 20.6.2021 г.