е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Договаряне без обявление ЗОП-ДбО-1 / 20.1.2020 г.

Доставка на горива за автопарк и отопление за нуждите на Община Брусарци по три обособени позиции: - ОП № 1: Доставка на дизелово гориво Б6- 150 000 литра с код по CPV - 09134200-9 и бензин А95Н - 10 000 литра с код по CPV - 09132100-4 за нуждите на автопарка на Община Брусарци за период от 4 години; - ОП № 2: Доставка на гориво за отопление с код по CPV: 09135100-5, Код по КН: 27101964 - 80 000 литра за нуждите на Община Брусарци за период от 4 години; - ОП № 3: Доставка на дърва за огрев с код по CPV: 03413000-8 - 800 куб. м. за нуждите на Община Брусарци за период от 4 години

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ДбО-1 / 3 / 28.1.2020 г.

Публикувано на: 28.01.2020 г.
Коментар: Договор № 83 с ТЕРА КОРП ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 83 с Тера Корп за гориво за отопление.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ДбО-1 / 2 / 28.1.2020 г.

Публикувано на: 28.01.2020 г.
Коментар: Договор № 82 с ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 82 с Томбоу за горива автопарк.pdf 18.5.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ДбО-1 / ДбО-1 / 1 / 20.1.2020 г.

Публикувано на: 20.01.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДбО-1-Решение №1 за горива Община Брусарци.pdf 18.5.2021 г.