е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 5 / 14.2.2017 г.

Директно възлагане: Технически консултански услуги във връзка с експлоатацията на язовирната стена малък напоителен язовир

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.2.2021 г.
Файлове актуални към: 28.2.2021 г.

Договори за изпълнение № / 14.2.2017 г.

Публикувано на: 14.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 5.pdf 28.2.2021 г.