е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 5 / 29.12.2014 г.

"ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИ МОДУЛИ ПО ПРОЕКТ: "ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 2007-2013 Г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.2.2021 г.
Файлове актуални към: