е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Пазарни консултации ПК-3 / 29.11.2019 г.

"Доставка на обзавеждане и оборудване", необходими за предстоящо кандидатстване на Община Лом по проект "Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на община Лом", процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" на ОПРР 2014-2020

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pk3.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS pk3.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: Индикативна ценова оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Индикативна ценова оферта (1).doc 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 11.12.2019 г.

Публикувано на: 11.12.2019 г.
Коментар: Доклад и оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad i oferti pk3.pdf 20.6.2021 г.