е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Пазарни консултации ЗОП-ПК-1 / 4.7.2018 г.

"Изграждане на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в град Брусарци, с. Василовци и в с. Крива бара, община Брусарци"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПК-1 / 2 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) За пазарни проучвания Брусарци_площи обществено ползване_сайт.xlsx 30.7.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПК-1 / ПК-1 / 1 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: ПОКАНА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПК-1 - Покана за пазарни консултации площи общ.ползв..pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПК-1 / 3 / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Коментар: Протокол от Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от комисия ПК.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПК-1 / ПК-6 / 4 / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Коментар: Решение № 5 (ПК-6) на Кмета
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПК-6 Решение за ПК.pdf 30.7.2021 г.