е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Договаряне без обявление ЗОП-ДбО-9 / 5.10.2015 г.

"Доставка на твърди и течни горива за отоплителен сезон 2015/2016 год. за нуждите на Община Брусарци"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ДбО-9 / 2 / 5.10.2015 г.

Публикувано на: 05.10.2015 г.
Коментар: Договор с борсов посредник
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ССБ 2015.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ДбО-9 / 1 / 6.10.2015 г.

Публикувано на: 06.10.2015 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za gorivo za otoplenie 2015-2016.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ДбО-9 / 3 / 21.10.2015 г.

Публикувано на: 21.10.2015 г.
Коментар: Договор за доставка на дърва
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ССБ 509 - Доставка дърва.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ДбО-9 / 4 / 28.10.2015 г.

Публикувано на: 28.10.2015 г.
Коментар: Договор за доставка на течно гориво
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ССБ 535 - Доставка газьол.pdf 30.7.2021 г.