е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Козлодуй

Обществена поръчка T-1 / 16.5.2017 г.

Тестова ОП

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.5.2017 г.
Файлове актуални към: 25.5.2017 г.

Други документи № 1 / 16.5.2017 г.

Публикувано на: 16.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Acstre_profil_na_kupovacha.doc 25.5.2017 г.