е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Публично състезание 12-75 / 17.7.2019 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, С ПРЕДМЕТ: "КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА НИКОПОЛ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2022 г.
Файлове актуални към: 19.1.2022 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-75 / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 19.1.2022 г.

Образци № 12-75 / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 19.1.2022 г.

Образци № 12-75 / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 19.1.2022 г.

Документация за участие № 12-75 / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 19.1.2022 г.

Решения за откриване № 12-75 / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 19.1.2022 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-75 / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 19.1.2022 г.

Протокол на комисия № 12-75 / 1.10.2019 г.

Публикувано на: 01.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 протоколи.rar 19.1.2022 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-75 / 1.10.2019 г.

Публикувано на: 01.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 19.1.2022 г.

Договори за изпълнение № 12-75 / 19.7.2021 г.

Публикувано на: 19.07.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) S2 etaj KM_21071915570.pdf 19.1.2022 г.

Договори за изпълнение № 12-75 / 21.7.2021 г.

Публикувано на: 21.07.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) S2 etaj KM_21072109240.pdf 19.1.2022 г.