е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-9 / 14.4.2016 г.

"Предоставяне на пакет от услуги за подготовка за кандидатстване на Община Болярово с проект за "Основен ремонт и реконструкция на сгради с цел преустройството им в център за настаняване от семеен тип", със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: "Консултантски услуги по подготовка на проектно предложение: "Основен ремонт и реконструкция на сгради с цел преустройството им в център за настаняване от семеен тип"; Обособена позиция 2: "Изготвяне на инвестиционен проект "Основен ремонт и реконструкция на сгради с цел преустройството им в център за настаняване от семеен тип", необходим на община Болярово за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.9.2021 г.
Файлове актуални към: 18.9.2021 г.

Решение № 1 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 18.9.2021 г.

Обявление № 2 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 18.9.2021 г.

Документация за участие № 3 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Изисквания и указания.pdf 18.9.2021 г.

Техническа спецификация № 4 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 18.9.2021 г.

Други документи № 5 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка на офертите.pdf 18.9.2021 г.

Образци на документи № 6 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci.tar 18.9.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 13.6.2016 г.

Публикувано на: 13.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pismo za otvariane na cenovi oferti.pdf 18.9.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 8 / 7.7.2016 г.

Публикувано на: 07.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 18.9.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 9 / 7.7.2016 г.

Публикувано на: 07.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 18.9.2021 г.

Решение за класиране на участници № 10 / 7.7.2016 г.

Публикувано на: 07.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za izbor na izp..pdf 18.9.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 8.8.2016 г.

Публикувано на: 08.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №84 от дата 08.08.2016г. за ОП 1.pdf 18.9.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 8.8.2016 г.

Публикувано на: 08.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №85 от дата 08.08.2016г. по ОП 2.pdf 18.9.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА № 13 / 8.8.2016 г.

Публикувано на: 08.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за сключен договор от дата 08.08.2016г..pdf 18.9.2021 г.

Други документи № 14 / 8.8.2016 г.

Публикувано на: 08.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение към договор №84 от дата 08.08.2016г..pdf 18.9.2021 г.

Други документи № 15 / 8.8.2016 г.

Публикувано на: 08.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение към договор №85 от дата 08.08.2016г..pdf 18.9.2021 г.

Други документи № 16 / 15.8.2016 г.

Публикувано на: 15.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за прекратяване на договор №85 от дата 08.08.2016г..pdf 18.9.2021 г.

Други документи № 17 / 18.8.2016 г.

Публикувано на: 18.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за прекратяване на договор №84 от дата 08.08.2016г..pdf 18.9.2021 г.