е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка РД-15-85 / 13.4.2016 г.

"Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и последващо изпълнение на авторски надзор за проект: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията нa гр. Белица, с. Краище, с. Горно Краище, с. Дагоново и с. Бабяк, община Белица", финансиран със средства от Eвропейския съюз"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.2.2021 г.
Файлове актуални към: