е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-17 / 11.12.2020 г.

"Консултантски услуги, свързани с управление на проекта"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2022 г.
Файлове актуални към: 18.1.2022 г.

Документация за участие № 1 / 11.12.2020 г.

Публикувано на: 11.12.2020 г.
Коментар: покана за пазарна консултация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за пазарни консултации Кресна КУ общ.pdf 18.1.2022 г.

Документация за участие № 2 / 11.12.2020 г.

Публикувано на: 11.12.2020 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС КУ читалище общ.docx 18.1.2022 г.

Документация за участие № 3 / 11.12.2020 г.

Публикувано на: 11.12.2020 г.
Коментар: образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КУ Образец 1 общ.docx 18.1.2022 г.