е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-17 / 22.6.2018 г.

Пряко договаряне по реда на Гл.25 от ЗОП с предмет: "Проектиране и изпълнение на строително- монтажни работи - Основен ремонт на ул. "Кокиче""

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538343933
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn. specifikaciq Kokiche.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Техническа документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tehn.zad.skica.ud.Kokiche.rar 28.11.2021 г.

Покана за участие № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Покана за участие в процедура на пряко договаряне
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana Kokiche.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor_Kokiche.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Образец №2-Предложение за изпълнение на поръчката
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.2_Predl_izpulnenie_na_poruchkata_Kokiche.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Образец №1 - ЕЕДОП формат word.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.1_EEDOP_Kokiche.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Образец №3- Ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.3_Cenovo_predlojenie_Kokiche.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Образец №4-Декларация по чл.102 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.4_D-q.chl.102 ot ZOP_Kokiche.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Образец №5-Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМСИП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обр. 5 чл.6, ал.2 ЗМСИП_Kokiche.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Образец №6-ЕЕДОП формат espd-response.xml
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obr.6 - espd-request Kokiche.zip 28.11.2021 г.

Решение за откриване № 24 / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) rashenie Kokiche.pdf 28.11.2021 г.

Решение за прекратяване № 34 / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Коментар: Решение за прекратяване на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 34.pdf 28.11.2021 г.