е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Договаряне без обявление ЗОП-ДбО-1 / 13.2.2017 г.

"Доставка на твърди и течни горива за календарните 2017 год. и 2018 год. за нуждите на Община Брусарци".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ДбО-1 / 4 / 28.2.2017 г.

Публикувано на: 28.02.2017 г.
Коментар: Договор № 123 за гориво за отопление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор със ССБ № 123-гориво за отопление.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ДбО-1 / 3 / 28.2.2017 г.

Публикувано на: 28.02.2017 г.
Коментар: Договор № 122 за дърва за отопление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор със ССБ № 122-дърва за отопление.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ДбО-1 / 2 / 14.2.2017 г.

Публикувано на: 14.02.2017 г.
Коментар: Договор със ССБ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор със ССБ.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ДбО-1 / ДбО - 8 / 1 / 13.2.2017 г.

Публикувано на: 13.02.2017 г.
Коментар: Решение за горива
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение горива - ДбО - 8.pdf 20.6.2021 г.