е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Договаряне без предварително обявление ОБП-35 / 6.2.2018 г.

Доставка на горива, гориво-смазочни материали и консумативи, необходими за зареждане на моторни превозни средства, собственост на Община Аврен и звената на бюджетна издръжка към нея

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 1.3.2018 г.

Публикувано на: 01.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 20.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 1.3.2018 г.

Публикувано на: 01.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 20.1.2021 г.

Решение за откриване № / 6.2.2018 г.

Публикувано на: 06.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване ана процедура.pdf 20.1.2021 г.