е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка Пазарни консултации / 20.6.2018 г.

"Изпълнение на строително-монтажни работи и доставка и монтаж на оборудване в обхвата на обект "Благоустрояване и паркоустрояване на районен парк "Първи май" гр. Карнобат".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.9.2021 г.
Файлове актуални към: 17.9.2021 г.

Решение № 8.Решение / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 17.9.2021 г.

Други документи № 7. Технически и ценови / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценови и технически.pdf 17.9.2021 г.

Образци № 5. Техническо предложение / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Коментар: 5. Tehn. predlojenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 3 - Tехническо предложение_СМР.docx 17.9.2021 г.

Техническа спецификация № 4. Техническа спецификация / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Коментар: 4. Tehn. specifikacia
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 2 - Техн. спец. СМР_Доставки.pdf 17.9.2021 г.

Образци № 3. Оферта доставки / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Коментар: 3. Oferta dostavki
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 1 - Оферта Доставки.xlsx 17.9.2021 г.

Образци № 2. Оферта СМР / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Коментар: 2. Oferta SMR
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 1 - Оферта СМР.xlsx 17.9.2021 г.

Покана № 1. Покана / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Коментар: 1. Pokana
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana SMR zalichen podpis.pdf 17.9.2021 г.

№ 6.Проект /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект Парк 1 май.rar 17.9.2021 г.