е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 2600-125/1/ / 1.12.2014 г.

"Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор по проект: Реконструкция и изграждане на ефективно енергоспестяващо и екологично улично осветление на гр. Роман, с. Камен поле, с. Кунино и с. Синьо бърдо".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2600-125 / 22.10.2015 г.

Публикувано на: 22.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) строителен надзор ДДС.jpg 19.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2600-125 / 30.7.2015 г.

Публикувано на: 30.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) улично строителен надзор.jpg 19.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2600-125 / 31.3.2015 г.

Публикувано на: 31.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) НСН.jpg 19.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2600-125 / 1.12.2014 г.

Публикувано на: 01.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за изплатен асума НСН на улично осветление.pdf 19.1.2021 г.